วัดกุยบุรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกุยบุรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 401 หมู่ที่ 1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  12.07
longitude :  99.86
รายละเอียด :  วัดกุยบุรี เป็นวัดที่อยู่คู่กับชาวกุยบุรีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อในกุฏิ เกจิอาจารย์ผู้วิเศษองคืหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือเป็นอาจารย์ผู้วิเศษทางภาคใต้ก็ว่าได้ ตามตำนานและคำบอกเล่ากันต่อๆมา
การเดินทาง :  บริษัทพุฒตาลทัวร์ กทม 02-8946046 ,081-8143970 , 084-4061794 http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=1930 สาย 979 กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ ป.1 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 01.00 น. บริษัทบางสะพานทัวร์ สำรองที่นั่งได้ที่ กทม 02-8859128 ,081-829 8641, 081-8297752 http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=1771 สาย 66 กรุงเทพฯ-บางสะพาน ม.1ข,ม.4ข 07.30 น., 08.30 น., 09.30 น., 10.30 น.,11.30 น., 12.30 น.,14.30 น.,15.30 น., 17.00 น.,19.00 น., 22.00 น. และ 24.00 น. คิวรถตู้ร่วม (บขส) สาย 979 กรุงเทพฯ-กุยบุรี ม.2จ หมอชิต (ชานชาลาที่ 2 ล็อกที่ 19 ) โทร 089-2547496 อนุสาวรีย์ชัย โทร 081-9428935 มหาชัย 081-9428936 ปราณ 089-9185684 300ยอด 089-9185683 กุยบุรี 089-9185682 ขาไปกุยบุรี รถออกจากหมอชิต 2 ทุกต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น.และเพิ่มรอบ 21.00 น.ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ รถออกจากอนุสาวรีย์ ทุกต้นชั่วโมง+20 นาที น่าจะเป็นรถคันเดียวกับที่ออกมาจากหมอชิต 2 แวะรับที่อนุสาวรีย์ครับ ขากลับ กทม. รถออกจากตลาดกุยบุรี ทุกต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 03.00 น. จนถึง 18.00 น. ค่าโดยสารท่านละ 250 บาท (ณ เดือนสิงหาคม 2552) นอกนั้นก็มีบริษัทรถร่วม (บขส) ป.2 อัตราค่าโดยสาร จุดต้นทาง : กรุงเทพมหานคร จุดปลายทาง : อ.กุยบุรี รถมาตรฐาน 1,4 ก 311 บาท รถมาตรฐาน 1,4 ข พิเศษ 233 บาท รถมาตรฐาน 1,4 ข 200 บาท รถมาตรฐาน 2,4ค 155 บาท __________________

จำนวนผู้เข้าชม :527