หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ฮอด > สวนรุกขชาติไม้เหมืองหนาว
สวนรุกขชาติไม้เหมืองหนาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนรุกขชาติไม้เหมืองหนาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านใหม่ทุ่ง ม.8 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กรมป่าไม้โดยฝ่ายพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กองบำารุงได้ดาำเนิน การจัดตั้งสวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว ขึ้นใน พ.ศ. 2537 ด้วย ความต้องการที่จะปลูกพรรณไม้ที่ขึ้นในพื้นที่ระดับสูงได้ เป็นการ รวบรวมพรรณไม้ในท้องถิ่นที่หายากและสวยงาม จึงเลือกสภาพ ป่าในบริเวณใกล้หมู่บ้านแม่สะนามและบ้านใหม่ทุ่งสน ตาำบลบ่อ สลี อำาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว มีภูมิประเทศเป็นเขาสูง สูง จากระดับนา้ำทะเล 1000-2000 เมตร มีสภาพเป็นป่าไม้ก่อ-ไม้สน ดินร่วนปนทราย มีพรรณไม้ขนาดไม่สูงนักขึ้นกระจัดกระจาย มี พรรณไม้เด่นได้แก่ สนสองใบ สนสามใบ ก่อ เป้งดอย พลวง เหียง เต็ง รัง รัก ปรงเขา สมอไทย มะขามป้อม เป็นต้น มีความหลาก หลายของชนิดเห็ดสูงมาก ได้แก่ เห็ดเผาะ เห็ดหลังเขียว เห็ดไข่ ห่าน เห็ดฟาน เห็ดขมิ้น เห็ดข้าว ตอก เห็ดขอน เป็นต้น
การเดินทาง :  ที่ตั้งและการเดินทาง สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข 108 อำาเภอฮอด-จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างหลัก กิโลเมตรที่51-52 จาก อาำเภอฮอด สู่สวนรุกขชาติตำบลบ่อสลี จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง -สวนสนบ่อแก้ว -อาำเภออมก๋อย -อุทยานแห่งชาติแม่โถ -อุทยานแห่งชาติออบหลวง -อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

จำนวนผู้เข้าชม :812