น้ำตกแม่ลิด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกแม่ลิด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านทุ่ง ม.5 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกแม่ลิด ตั้งอยู่บ้านทุ่ง ม.5 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :781