โนนแท่นพระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โนนแท่นพระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านยานางและบ้านโนนแต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุ มีพื้นที่ 235 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา เป็นพื้นที่โนนสูง เคยเป็นที่อยู่อาศัยของขอมสมัยประวัติศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อสิบกรี ที่ประชาชนตำบลเพ็กใหญ่นับถือ และเป็นสถานที่จัดงานประเพณีสรงกู่ , จัดงานบุญบั้งไฟของตำบลเพ็กใหญ่
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แยกทางหลวงหมายเลข 2233 และแยกทางหลวงหมายเลข 2240

จำนวนผู้เข้าชม :476