วัดวังกะพี้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวังกะพี้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  86 ม.5 ต.วังกะพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติความเป็นมา วัดวังกะพี้ สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ.๒๔๐๐ ปี พ.ศ.๒๔๐๐ มีนามตามชื่อบ้าน โดยมีนายอ่วม เป็นหัวหน้าชาวบ้านจัดสร้างวัดนี้ โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๐๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๑๙ เป็นการได้รับพระราชทานและผูกพัทธสีมาครั้งหลัง มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๒๔ รูป สามเณร ๒ รูป ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๐ มีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ในพื้นที่วัดเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๕๘ ตารางวา
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศใต้ประมาณ ๙ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :518