หน้าแรก > ภาคเหนือ > อุตรดิตถ์ > เมืองอุตรดิตถ์ > สวนประดับพันธุ์ไม้ หมู่ที่ ๘
สวนประดับพันธุ์ไม้ หมู่ที่ ๘

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนประดับพันธุ์ไม้ หมู่ที่ ๘
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ๓๑๗ หมู่ ๘ บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติ เจ้าของสวนประดับพันธุ์ไม้ ชื่อ นายประดับ ปิ่นนาค เกิดวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ บ้านเลขที่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๘ บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด ๓๒๐ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่นา ๗๐ ไร่ พื้นที่สวน ๒๕๐ ไร่ ปลูกไผ่ซาง มะม่วง มะขาม มะปราง ลองกอง ลูกตาว แก้วมังกร ไม้สัก แปลงเพาะชำ รวมถึงเป็นสถานที่จำหน่าย กิ่งพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ดินปลูก กระถางปลุกต้นไม้ โดยผู้จำหน่าย เป็นทั้งสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียง และญาติพี่น้อง เพราะนายประดับเป็นคนที่ความคิดเปิดกว้างเพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรที่สนใจหันมาประกอบอาชีพการเพาะกล้า การขยายพันธุ์ แล้วนำมาจำหน่ายที่นี้ เป็นศูนย์รวมพันธ์ไม้และแหล่งจำหน่าย เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นผลทำให้สวนประดับพันธุ์ไม้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปในด้านตลาดพันธุ์ไม้ เมื่อมาถึงสวนแล้วลูกค้าจะได้ของทุกอย่างตามที่ต้องการครบวงจร และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของ ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศใต้ประมาณ 14 กิโลเมตร หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ดังนี้ - นายประดับ ปิ่นนาค ๐๘๑ - ๙๕๓๐๒๓๙ - นายชัยวัฒน์ ปิ่นนาค ๐๘๔ - ๔๑๕๔๑๕๒ - นายบุญฤทธิ์ ปิ่นนาค ๐๘๖ - ๖๗๔๕๓๕๗

จำนวนผู้เข้าชม :696