สวนปาล์มฟาร์มนก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนปาล์มฟาร์มนก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง : 
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.75
longitude :  101.16
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :376