วัดศรีนวลทรายทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีนวลทรายทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลทรายทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.75
longitude :  103.18
รายละเอียด :  เป็นวัดประจำตำบลทรายทอง ที่มีคนเลื่อมใสและนับถือเป็นวัดที่มีความงดงามในด้านศิลปะ
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวอำเภอประมาณ 12 กม. เข้าสู่ อบต.ทรายทอง เดินทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองไปวัดศรีนวล ระยะทางประมาณ 1 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :300