บ่อน้ำโบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำโบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อบต.มะรือโบตก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.30
longitude :  101.75
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :359