โคกทำเล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โคกทำเล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์ไม้นานาชนิด มีพื้นที่ 352 ไร่ 3 ตารางวา เป็นโคกที่มีพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติขึ้น เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านแถบนั้น คือการเก็บเห็ด
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ทางแยกทางหลวงหมายเลข 2233 และแยกทางหลวงหมายเลข 2240 แยกบ้านทุ่งแค

จำนวนผู้เข้าชม :336