หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ขอนแก่น > แวงใหญ่ > ศูนย์เรียนรู้พ่อหนูกาล วิรุณละพันธ์
ศูนย์เรียนรู้พ่อหนูกาล วิรุณละพันธ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้พ่อหนูกาล วิรุณละพันธ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่3 บ้านโนนสวรรค์ ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ เน้นในเรื่องการทำการเกษตรพอเพียง พออยู่ พอกิน เหลือจากกินก็ขาย เพื่อเป็นรายได้เสริมให้ครอบครัว เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ และปลูกข้าว เป็นต้น โดยใช้หลักการความพอเพียง พออยู่ พอกิน
การเดินทาง :  หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330

จำนวนผู้เข้าชม :85