หินโบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หินโบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  โรงเรียนบ้านคอนฉิม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งโบราณสถานที่มีคนค้นพบหิน ซึ่งเกิดมาจากไม้แล้กลายมาเป็นหิน ซึ่งชาวบ้านใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และสักการะบูชา
การเดินทาง :  โรงเรียนบ้านคอนฉิม ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 40330

จำนวนผู้เข้าชม :70