วัดป่าดอยลับงา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าดอยลับงา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เขตติดต่อระหว่าง อบต.ท่าขุนรามกับ อบต.นาบ่อคำ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055-746500
latitude :  16.43
longitude :  99.40
รายละเอียด :  เขาลับงา เป็นภูเขาเล็กๆ ที่ทอดยาวตามแนวเหนือใต้ ตั้งอยู่ที่ ละติจูดที่ ๑๖ องศา ๒๔ ลิปดา ๔๓ ฟิลิบดาเหนือ และลองติจูดที่ ๙๙ องศา ๒๔ ลิปดา ๔๙ ฟิลิบดาตะวันออก ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ตามการตัดขวาง ประมาณ ๙.๖ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๖,๐๐๐ ไร่ ยอดสูงสุด ๔๘๕ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ปกคลุมด้วยป่าเบญจพรรณ
การเดินทาง :  จากแยกนครชุมเข้ามาประมาณ 5-7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :632