บึงเถ่ากงหม่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงเถ่ากงหม่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง : 
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.87
longitude :  100.41
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :394