ดอยม่อนนางเกตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยม่อนนางเกตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านปางขุม หมู่ 1 ตำบลยั้งเมิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ชมวิวธรรมชาติ 360 องศา
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์ / รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :756