วัดบ้านแก่งใต้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านแก่งใต้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง : 
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่ประชาชนเคารพนับถือ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ ฯลฯ

จำนวนผู้เข้าชม :385