ไร่กำนันจุล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่กำนันจุล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.26
longitude :  101.05
รายละเอียด :  ไร่กำนันจุล เป็นสถานที่ปลูกผลผลิตทางการเกษตร ประเภทผัก ผลไม้ ปลอดภัยจากสารพิษ และมีการแปรรูปสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าให้เป็นสินค้าทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบูรณ์
การเดินทาง :  การเดินทาง ถนนสายสระบุรี-หล่มสัก โดยทางหลวงหมายเลข 2 จากกรุงเทพฯ-วังชมภู 325 ก.ม. จากวังชมภู-เพชรบูรณ์ 21 ก.ม. รวมระยะทาง กรุงเทพฯ - เพชรบูรณ์ 346 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :491