วัดศรีดอนมูล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีดอนมูล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ตำบลชมภุ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่จำพรรษา ครูบาน้อย เตชะปัญโญ เกจิอาจารย์ดังด้านวิปัสนากรรมฐาน ของชาวตำบลชมภู
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :927