ถ้ำวารีรินทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำวารีรินทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านบางเหลียว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.47
longitude :  98.80
รายละเอียด :  มีลักษณะเป็นถ้ำน้ำไหลผ่าน มีการสร้างสะพานสำหรับการเดินชมภายในถ้ำแล้ว แต่มิได้มีการดำเนินการพัฒนาให้เป็นแหล่งรองรับที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง :  เดินเท้าชมถ้ำ

จำนวนผู้เข้าชม :507