ถ้ำวิมาลย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำวิมาลย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านบางเหลียว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.48
longitude :  98.82
รายละเอียด :  เป็นหินภูเขาขนาดใหญ่ หินสวยงาม ปัจจุบันมีพระสงฆ์เข้ามาบูรณะพัฒนาเป็นสำนักสงฆ์ในพื้นที่บางส่วนแล้ว
การเดินทาง :  เดินเท้าชมทั่วๆ บริเวณแหล่งท่องเที่ยว

จำนวนผู้เข้าชม :518