ข้าวแคบศรีลับแล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ข้าวแคบศรีลับแล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  กลุ่มแม่บ้านน้ำท่วมร่วมใจ หมู่ที่ 2 ต.ฝายหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ในสมัยโบราณนั้น วิถีชีวิตของผู้คนชาวลับแลจะเรียบง่ายมาก ?ผู้คนอยู่ง่าย กินง่าย? เพียงแค่มีข้าวแคบแล้วนำมาห่อข้าวเหนียวนึ่งร้อน ๆ เท่านั้น มื้อเช้าของชาวลับแลก็เรียบร้อยแล้ว และเพื่อเพิ่มรสชาติ บางคนอาจจะนำ ข้าวแคบไปย่างไฟให้กรอบก่อน แล้วรับประทานกับ ข้าวเหนียวนึ่งร้อน ๆ สมัยโบราณนั้น แผ่นข้าวแคบจะละเลง แป้งหนากว่าสมัยนี้มาก ซึ่งคนโบราณเมื่อนำข้าวแคบชนิดหนามาย่างไฟเรียบร้อยแล้วก็บี้ให้แตกและใช้ข้าวเหนียวจิ้มกินก็เป็นอีกหนึ่งมื้อที่แสนจะเรียบง่ายของชาวลับแล
การเดินทาง :  กลุ่มแม่บ้านน้ำท่วมร่วมใจ เลขที่ 34/2 หมู่ที่ 2 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 083 - 8704761 หรือติดต่อ..... สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด 055 - 431032 , 089 - 7075484 (มด - สุกัญญา แก้วเปี้ย)

จำนวนผู้เข้าชม :415