หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > กาฬสินธุ์ > คำม่วง > พระบรมธาตุเจดีย์ฐิตเถระมหาเถราณุสรณ์
พระบรมธาตุเจดีย์ฐิตเถระมหาเถราณุสรณ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระบรมธาตุเจดีย์ฐิตเถระมหาเถราณุสรณ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดป่ารังสีปาลิวันบ้านโพน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  งานสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ฐิตสีลมหาเถรานุสรณ์ หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล วัดป่ารังสีปาลิวันบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ ๔ - ๕ กุมภาพันธ์ ของทุกปี
การเดินทาง :  วัดป่ารังสีปาลิวันบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จำนวนผู้เข้าชม :322