วัดเอี่ยมวนาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเอี่ยมวนาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านม่วงเดียด ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.63
longitude :  105.04
รายละเอียด :  บริเวณวัดสะอาด เป็นระเบียบ มีต้นไม้ใหญ่ หลายชนิด ร่มรื่นมาก ศาลาการเปรียญลายไทย โบสถ์ลายไทยสวยงามมาก หลวงปู่ลี เป็นนักพัฒนาในอำเภอตระการพืชผล
การเดินทาง :  จากขนส่งอุบลราชธานี ถนน อุบลฯ-ตระการฯ ต่อด้วยถนนตระการฯ-เขมราฐ ระยะทางห่างจากอำเภอตระการพืชผลประมาณ 2-3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :396