อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ที่ตั้ง บ้านม่วงเดียด หมู่ 1 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.64
longitude :  105.04
รายละเอียด :  เป็นอ่างเก็บน้ำที่กว้างใหญ่ที่สุดใน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เก็บกักน้ำเพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชผักในฤดูแล้ง ปลูกนาปรัง บริเวณริมอ่างเก็บน้ำจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามมีต้นไม้นานาชนิด,วัด,หมู่บ้าน,ร้านอาหารริมอ่างเก็บน้ำ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
การเดินทาง :  จากขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ถนน อุบลฯ-ตระการฯ ต่อด้วยถนน ตระการฯ - เขมราฐ ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 2-3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :546