อุโบสถ์วัดมณีจันทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุโบสถ์วัดมณีจันทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดมณีจันทร์ ชุมชนมะเฟือง ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.54
longitude :  103.01
รายละเอียด :  วัดมณีจันทร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ กาลเวลาล่วงเลยมาหลายสิบปี อุโบสถหลังนี้ต่างชำรุดลงตามกาลเวลา และสภาพภูมิประเทศที่เป็นดินเค็ม เจ้าอาวาสรูปต่อมา และชาวบ้านได้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์ตามมีตามเกิดมาตลอด จวบจนกระทั่งเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐ นายเสฏฐพันธุ์ เสริญไธสง ได้บูรณะอุโบสถครั้งใหญ่ คือ การเปลี่ยนหลังคามุงกระเบื้อง และกะเทาะผนังปูนที่ถูกเกลือจากดินกัดเซาะจนผุกร่อนออกแล้วฉาบปูนใหม่ นอกจากนั้นแล้ว ยังได้สร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมผนังด้านนอกอุโบสถทั้ง ๔ ด้าน ด้วยงานศิลปะตัดกระจกสี เป็นภาพทางพุทธประวัติ และกิจกรรมวัฒนธรรม เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ที่สำคัญ ยังเป็นศิลปะที่บันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยมี ผศ.อัศวินีย์ หวานจริง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตรกรรมไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.อุดม หวานจริง เป็นผู้ออกแบบลวดลาย และรังสรรค์งานศิลปะอันงดงามครั้งนี้ นอกจาก ความละเอียดของการตัดกระจกเป็นรูปต่างๆ ได้อย่างวิจิตรพิสดารแล้ว การชมภาพจิตรกรรมในเวลาที่แสงแดดอ่อน-แรงต่างกัน ยังให้ความรู้สึกที่งดงามต่างกันอีกด้วย จิตรกรรมประดับกระจกสีทั้ง ๔ ด้านนี้ เริ่มจากด้านหน้าของอุโบสถ เป็นเรื่องราวจากวรรณคดีทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวอีสานศรัทธากันมาก คือ เรื่อง พระมาลัย โปรด ๓ โลก ด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน เป็นเหตุการณ์สำคัญๆ และวัฒนธรรม สภาพสังคม ค่านิยม ความเชื่อของชาวอำเภอพุทไธสง ในยุคนี้ ส่วนผนังด้านหลังอุโบสถ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ อ.อัศวินีย์ และอ.อุดม ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ คือ ภาพประวัติศาสตร์การเสด็จออก ณ สีหบัญชร ของพระที่นั่งอนันตสมาคม ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี นอกจากนั้นแล้ว เรื่องราวบนผนังทั้ง ๔ ด้าน จะยังเป็นบันทึกแหล่งการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม เหตุการณ์ ประวัติท้องถิ่น ทำให้ชาวชุมชน โดยเฉพาะเยาวชน ทราบถึงรากเหง้า และภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ด้วยศิลปะที่ อ.อัศวินีย์ และอ.อุดม สร้างสรรค์ขึ้น แม้จะได้รับแรงบันดาลใจมาจาก วัดเชียงทอง หลวงพระบาง แต่ก็มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร คือ มีวิถีชีวิต โดยเฉพาะเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ ร่วมอยู่ด้วย เช่น ภาพมอเตอร์ไซค์ คนใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
การเดินทาง :  จากตลาดพุทไธสงไปทางด้านทิศตะวันออก ถึงสี่แยกไฟแดง ตรงไปประมาณ 1 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :438