สวนสมุนไพรวนเกษตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสมุนไพรวนเกษตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1 ตำบลลาดกระทิง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สวนสมุนไพรวนเกษตร ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1 ตำบลลาดกระทิง ภายในอาณาบริเวณเกือบ 10 ไร่ มีพันธ์ไม้กว่า 700-800 ชนิด เป็นสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ ภายในมีเรือนไม้แบบไทย มุงด้วยกระเบื้องว่าว ใต้ถุนสูงสำหรับประชุมหรือบรรยาย ชั้นบนใช้เก็บและแสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านวัตถุโบราณ ของใช้รุ่นเก่าต่างด้านหลังบ้านมียุ้งข้าวจำลองและอุปกรณ์นวดข้าว สีข้าว บริเวณบ้านส่วนหนึ่งจัดไว้เป็นที่สำหรับตั้งค่ายพักแรมสำหรับเยาวชน มีลานสันทนาการ และบริเวณทำกิจกรรม เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาวิถีชีวิตการพึ่งพาตนเองแบบธรรมชาติ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม โทร.038-597441,038-597715
การเดินทาง :  ใช้ทางหลวงหมายเลข 3259 (สนามชัย-ท่าตะเกียบ) ประมาณ 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :400