วัดพระธาตุฝุ่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุฝุ่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านคำเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดป่าที่มีความสงบ ร่มรื่นสวยงาม มีพระเจดีย์บรรจุผงฝุ่นพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไป
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง กทม.-อำเภอสว่างแดนดิน-ตำบลค้อใต้-หมู่ที่ 5 บ้านคำเจริญ ตำบลค้อใต้

จำนวนผู้เข้าชม :407