วัดกระโจมทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกระโจมทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙ หมูที่ ๕ ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.64
longitude :  100.12
รายละเอียด :  วัดกระโจมทองนี้ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เดิมชื่อ วัดโพธิ์ศรีราษฎร์ศรัทธาธรรม สำหรับผู้ที่มาก่อสร้างวัด เดิมมีนายหรั่ง กำนันยิ้มและนางฟัก ธูปทอง เป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อเป็นที่สร้างวัด ได้สร้างกุฏิขึ้น ๓ หลัง เพื่อเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์ โดยมีพระอธิการธูปเป็นเจ้าอาวาสดูแลปกครองเป็นองค์แรก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ ชื่อว่า วัดกระโจมทอง มาจนถึงปัจจุบันนี้ สาเหตุที่เปลี่ยนมาเป็นวัดกระโจมทอง เพราะชาวบ้านแถบติดกับเขตวัด ได้ทำโรงกระโจมเพื่อทำการนวดข้าว ประชาชนในแถบนี้ จึงนิยมเรียกชื่อว่า ?วัดโรงกระโจม? ต่อมาเปลี่ยนเป็น ?วัดกระโจมทอง? จนถึงปัจจุบันนี้ มีพระพุทธรูปปางสุโขทัย เนื้อโลหะ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ ประดิษฐานในอุโบสถ มีนามว่า ?หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์พุทธนิมิตร์อมรเมธ? มีผู้คนเคารพนับถือมาก และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน เมื่อถึงเทศกาลงานประจำปีของวัด ได้มีประชาชนมาปิดทองกันมากมาย แม้ในยามปกติ ประชาชนก็มาขอศีลขอพรกัน-เป็นประจำ และมีพระพุทธสิหิงค์เป็นพระประธานประจำที่ศาลาการเปรียญ
การเดินทาง :  ใช้ถนน 3097 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน เข้าแยก บ้านแพ้ว- หนองนกไข่

จำนวนผู้เข้าชม :76