พระพุทธบาทจำลอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระพุทธบาทจำลอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดเขาน้อยอนุบรรพต
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ณ วัดเขาน้อยอนุพรรพต หมู่ที่ 6 ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
การเดินทาง :  จากแยกถนนสุวรรณศร มุ่งหน้าไปทางอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประมาณ 1 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :392