กลุ่มเห็ดฟาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มเห็ดฟาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านซ่อง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.78
longitude :  101.39
รายละเอียด :  แหล่งเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจชุมชน เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
การเดินทาง :  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 319 (ถนนสายสุวินทวงศ์-ปราจีนบุรี) ผ่านตลอดทั้งตำบล

จำนวนผู้เข้าชม :432