วัดเทพมงคล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเทพมงคล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่5ต.ควนเกยอ.ร่อนพิบูลย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.18
longitude :  99.84
รายละเอียด :  มีเจดีย์ทรงระฆังควำ มีพระนักพัฒนาในอดีต
การเดินทาง :  ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 35กิโลเมตร ห่างจากอำเภอร่อนพิบูลย์ประมาณ6กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :428