เขาชุมทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาชุมทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่4ต.ควนเกยอ.ร่อนพิบูลย์จ.นครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.17
longitude :  99.85
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติเชิงอนุรักษ์มีภูเขาที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ตามตำนานเล่าว่ามีเรือสำเภาลำใหญ่ขนทองคำจำนวนมากที่จะร่วมสร้างพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชแต่เรือเกิดพายุจึงอับปรางลง เงินทองจำนวนมากถูกนำมาเก็บรักษาที่เขาชุมทองแห่งนี้ และมีสถานที่รองรับการปีนเขาของผู้ที่ชื่นชอบกีฬาที่ท้าทายเชิญเยี่ยมชมได้
การเดินทาง :  ห่างจากจังหวันนครศรีธรรมราช 35 กิโลเมตร หางจากอำเภอร่อนพิบูลย์ 12 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :413