ชุมทางรถไฟเขาชุมทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชุมทางรถไฟเขาชุมทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่5ต.ควนเกยอ.ร่อนพิบูลย์จ.นครศรีธรรมราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.17
longitude :  99.84
รายละเอียด :  ชมวิถีชีวิตการดำรงชีวิตของประชาชน การอาศัยของชุมชนในอดีต ชมบ้านเรือนแบบโบราณ
การเดินทาง :  ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 45กิโลเมตรหางจากอำเภอร่อนพิบูลย์ประมาณ 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :378