วัดเกตุมดีศรีวราราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเกตุมดีศรีวราราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลบางโทรัด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.51
longitude :  100.15
รายละเอียด :  วัดเกตุมดีศรีวราราม
การเดินทาง :  วัดเกตุมดีศรีวราราม 19/1 กม 42 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบล บางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 ประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม :659