ศาลหอปู่ถลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหอปู่ถลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 14 ตำบลเรณู
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0871988991
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  ปู่ถลา คือ วิญญานบรรพบุรุษของชาวผู้ไทย มีผู้เล่าสืบต่อกันมาว่า ปู่ถลา เป็นนักรบและเป็นหัวหน้าชาวเมืองวัง ได้ทำการต่อสู้กับญวนที่เป็นศัตรูคอยรุกราน ชาวผู้ไทยชนะอยู่เสมอ ต่อมาเสียทีญวนจับตัวได้แล้วใ่ส่แคร่หามไปเมืองญวน ปู่ถลาได้สั่งเสียลูกหลานชาวผู้ไทยว่า ถ้าประสงค์ให้ท่านช่วยกิจการใดๆ หรือถ้าลูกหลานไปตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ที่ใดให้ตั้งศาลให้ท่านแล้วเซ่นไหว้ปีละครั้ง เวลาต้องการความช่วยเหลือ ให้ลูกหลานจุดธูปเทียนบอกกล่าว แม้อยู่ในที่อัตคัดก็ให้ยกมือขึ้นเหนือศรีษะแล้วอธิษฐาน ท่านจะช่วยเหลือทุกคน ต่อมาชาวญวนได้ฆ่าท่าน ชาวผู้ไทยได้สร้างศาลให้เรียกว่า "หอปู่ถลา"
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ท้ายเมืองเรณูนคร ด้านทิศตะวันตก ริมห้วยหลวง เป็นลำน้ำที่แยกสายมาจากห้วยบ่อแก ห่างจากวัดปัจฉิมาวาสประมาณ 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :386