หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > อุดรธานี > เมืองอุดรธานี > แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :420