ฝายราษีไศล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายราษีไศล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.35
longitude :  104.14
รายละเอียด :  เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรบางพื้นที่ใช้ทำการประมง เช่น เลี้ยงปลากระชังและยังเป็นแหล่งปลาน้ำจืดอีกมากมาย มีธรรมชาติร่มรื่น มีแหล่งไม้ดอกสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อน
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางเดินรถสาย ราษีไศล-สุวรรณภูมิ ออกจากตัวเมืองอำเภอราษีไศลไปประมาณ 5 กิโลเมตร ตรงไป จะเห็นป้ายทางเข้าฝายราษีไศล จะอยู่ทางด้านซ๊ายมือแล้วเลี้ยวซ๊ายตรงป้าย แล้วขับตรงไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร.

จำนวนผู้เข้าชม :411