หน้าแรก > ภาคกลาง > ปทุมธานี > คลองหลวง > พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.05
longitude :  100.71
รายละเอียด :  อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 60 บาท ชาวต่างประเทศ 60 บาท เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (02) 577-9999 ต่อ 1829-30 หรือที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th
การเดินทาง :  อพวช. ได้เปิดให้บริการเส้นทางเดินรถโดยเริ่มต้นที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีหมอชิต มายัง อพวช. ทั้งไป - กลับ ขาไป ตั้งแต่เวลา 09.00 น., 11.00 น. และ 14.00 น. ขากลับ ตั้งแต่เวลา 11.30 น., 13.30 น., 15.30 น. และ 17.30 น. โดยได้กำหนดอัตราค่าบริการเป็น 3 แบบ ดังนี้ แบบที่ 1 เดินทางไป - กลับ รวมค่าเข้าชม 2 พิพิธภัณฑ์ ราคา 150 บาท แบบที่ 2 เดินทางไป อพวช.เพียงอย่างเดียว รวมค่าเข้าชม 2 พิพิธภัณฑ์ ราคา 100 บาท แบบที่ 3 เดินทางกลับเพียงอย่างเดียว ราคา 70 บาท

จำนวนผู้เข้าชม :404