หออัครศิลปิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หออัครศิลปิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หออัครศิลปินเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบไทยร่วมสมัย ที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมไทยประเพณี เพื่อความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยในการจัดแสดง และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น รูปทรงของอาคารประกอบด้วย อาคารหลักซึ่งจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติ และผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ของอัครศิลปินรายล้อมด้วยอาคารรูปตัว U ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการประวัติ และผลงานของศิลปินแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "อัครศิลปินรายล้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ ซึ่งพระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์" เวลาทำการ : วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.30-16.00 น.
การเดินทาง :  การเดินทาง : รถรังสิต-หนองเสือ/รังสิต-คลอง 13/538 เบอร์โทรศัพท์ 0-2986-5020-4

จำนวนผู้เข้าชม :495