เกาะยาวใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะยาวใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เกาะยาวใหญ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.04
longitude :  98.57
รายละเอียด :  แหลมหาด อ่าวทิวสน ควนระเบิด หาดหินกอง
การเดินทาง :  ตารางเรือ จาก ท่าเรือบางโรงภูเก็ต เกาะยาวใหญ่ พังงา เวลา เรือ 06.30น./AM จ้าวเกาะ 07.30น./AM สุวิมล ,พิกุลทอง(เรือหางยาว) 7.50น./AM สุวิมล 9.30/AM สุวิมล 10.30/AM จ้าวเกาะ 11.30/AM สุวิมล 14.30/AM สุวิมล 15.30/AM จ้าวเกาะ 16.30/AM สุวิมล

จำนวนผู้เข้าชม :47