พระสีวลีปางธุดงค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระสีวลีปางธุดงค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดป่าบ้านห้วยปอเจริญ ม.12 ตำบลบัวงาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :437