แหลมทวด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหลมทวด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.17
longitude :  99.75
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :366