วัดท่าราบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าราบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หนองแซง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.55
longitude :  100.87
รายละเอียด :  วัดท่าราบ หมู่ 29 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
การเดินทาง :  ทางหลวง 3041

จำนวนผู้เข้าชม :504