ไร่แสงอรุณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่แสงอรุณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สปาเพื่อสุขภาพ
สถานที่ตั้ง :  บ้านผากุบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ไร่แสงอรุณ เป็นสถานที่พัก ร้านอาหาร ชมบรรยากาศบริเวณแม่น้ำโขง
การเดินทาง :  ถนนสาย เชียงของ-บ้านห้วยเย็น-บ้านเมืองกาญจน์-บ้านหาดบ้าย-เชียงแสน

จำนวนผู้เข้าชม :767