หน้าแรก > ภาคกลาง > ปทุมธานี > ธัญบุรี > วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)
วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  43 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.00
longitude :  100.68
รายละเอียด :  วัดเขียนเขต เป็นพระอารามหลวงชั้น ตรี ชนิดสามัญตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านคลองสาม ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาณาเขต ติดต่อกับที่เอกชนและที่ธรณีสงฆ์ ทิศใต้ ติดต่อกับถนนชูชาติกำภูและคลอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินเอกชน ตะวันตกติดต่อที่ดินเอกชนพื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และมีถนนชูชาติกำภูหรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่าถนนรังสิต นครนายก ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒- ๒๕๓๐ สร้างขึ้นแทนหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรม มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ กุฎีสงฆ์เป็นอาคารไม้และคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ทรงไทยโบราณ ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ วิหาร ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน หอระฆัง วิหารหลวงปู่ช้าง พระวิหารหลวงพ่อโสธร หอกลอง เรือนรับรอง โรงเรียนพระปริยัตธรรม รอยพระพุทธบาทจำลอง พร้อมด้วยรูปเหมือนหลวงปู่ช้าง และหลวงพ่อเปลื้องวัดเขียนเขต เป็นวัดเก่าแก่ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ตั้งแต่สมัยรัชการที่ ๑ โดยหม่อมเขียนในพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสาย สนิทวงศ์ เป็นผู้มอบที่ดินให้สร้างวัด และมีหลวงพ่อดำเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก หม่อมเขียนพร้อมด้วยเครือญาติและประชาชนในท้องถิ่นได้ช่วยกันก่อสร้าง และทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์ เพื่อเป็นศาสนสมบัติในพระพุทธศาสนาได้มีนามว่า ?วัดสาสีเขตตาราม? เมื่อหลวงพ่อดำมรณภาพแล้ว พันตรีหม่อมราชวงศ์สุวพรรณ สนิทวงศ์ และพลเอกพระยาวงศานุประพันธ์ ซึ่งเป็นบุตรชายหม่อมเขียน ได้ขอหลวงพ่อตั้ง ซึงจำพรรษาอยู่ที่วัดเทียนถวาย อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี มาเป็นเจ้าอาวาสวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๒ หลวงพ่อช้างได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดธัญบุรี มีพระราชทินนามว่า ?พระครูธัญญาเขตเขมากร บวรสมณาจารย์ สังฆวาหะ?วัดเขียนเขต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ (ร.ศ.๑๒๑) โดยหม่อมเขียนได้ทูลขอพระบรมราชานุญาต ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔
การเดินทาง :  รถตู้โดยสารฟิวเจอร์พาร์ครังสิต-ราชมงคล คลอง 6

จำนวนผู้เข้าชม :423