ต้นมะค่ายักษ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ต้นมะค่ายักษ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านยาง หมู่ 5 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ต้นมะค่าเป็นต้นไม้เก่าแก่ มีอายุประมาณ "ห้าร้อยปี" และเป็นไม้ที่หายาก มีขนาด 8 คนโอบ ชาวบ้านในอดีต เรียกว่า "ไม้่ค่าแปดอุ้ม" อยู่ที่บริเวณต้นน้ำแฟน หรือ ขุนด้วยแฟน ด้วยความใหญ่ของลำต้นมะค่านี้ จึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญญลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอท่าลี่ ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกสถานที่ของอำเภอท่าลี่
การเดินทาง :  เดินทางเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :405