วัดหลวงพ่อดำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหลวงพ่อดำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 8 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูป ที่ตั้งอยู่ในวัดร้างสระทะเล หมู่ที่ 8 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี ซึ่งสร้างในสมัยในไม่เป็นที่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดแต่แทราบจากการสันนิษฐานของกรมศิลปากรว่าสร้างในสมัยสุโขทัย มีอายุประมาณ 700 ปีเศษ เมื่อแรกชาวบ้านค้นพบเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั่งดำทมึนอยู่กลางป่าที่รกรัฎ จึงเรียกขานตามกันมาว่า "หลวงพ่อดำ" ตลอดมาพระครูนิมิตพุทธิสาร (หลวงพ่อโอน) ได้เคยกล่าวว่า มีผู้เล่าขานบอกต่อกันมาว่า ก่อนจะเป็นวัดร้างมีสมภารชื่อ "หลวงตาเจ๊าะ" รูปร่างสูงใหญ่ผิวดำคล้ายคนโบราณทั่วไป และยังเป็นผู้เรืองวิชาอาคมมาก มาเมื่อปี พ.ศ. 2489 ในสมัยกำนันพูน แก้วคง ได้ชักชวนชาวบ้านนำเอาสังกะสีมามุงหลังคาคลุมองค์ไว้ และช่วยกันต่อเติมโดยรอบองค์พระเป็นอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมทั่วๆไป ปัจจุบันเป็นพุทธสถานหลวงพ่อดำโดยมีคณะกรรมการดูแลอยู่ วัดหลวงพ่อดำอยู่ห่างจากอำเภอไพศาลี ประมาณ 2 กิโลเมตร
การเดินทาง :  เส้นทางหมายเลขหลัก 3004 ผ่านศาลีอโศกเลี้ยวขวาแล้วเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะเจอวัดหลวงพ่อดำตั้งเด่นเป็นตะหง่าน

จำนวนผู้เข้าชม :421