หน้าแรก > ภาคเหนือ > อุตรดิตถ์ > พิชัย > ศาลท่าพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
ศาลท่าพ่อพระยาพิชัยดาบหัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลท่าพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ริมถนนหน้าวัดมหาธาตุ อันเป็นวัดใหญ่ประจำอำเภอพิชัย ศาลนี้เดิมทีเป็นศาลไม้เล็กๆ ต่อมาไฟไหม้ช่างพิชัยจึงร่วมใจกันสร้างศาลพระยาพิชัยขึ้นใหม่ ศาลที่สร้างใหม่ใหญ่และดูโอ่อ่า มีรูปปั้นพระยาพิชัยดาบหักนั่งอยู่บนแท่นและยังมีเสื้อผ้า อาวุธ เก่าแก่เก็บรักษาไว้รวมกับสิ่งของที่มีผู้มาถวาย
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บริเวณถนนมหาธาตุ หมู่ที่ 3

จำนวนผู้เข้าชม :453