วัดเขาสมอระบัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาสมอระบัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดเขาสมอระบัง หมู่ที่1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเขาสมอระบัง เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา เงียบสงบ สามารถชมวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี มีรอยพระพุทธบาท และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติธรรมของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง
การเดินทาง :  ตำบลหนองปลาไหล หมู่ที่ 1

จำนวนผู้เข้าชม :399