หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ชลบุรี > เมืองชลบุรี > วัดเขาบางทรายพระอารามหลวงชลบุรี
วัดเขาบางทรายพระอารามหลวงชลบุรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาบางทรายพระอารามหลวงชลบุรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ตำบลบางทราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.39
longitude :  100.99
รายละเอียด :  ย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดชลบุรี ประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณวัดอยู่เชิงเขาพระพุทธบาทบางทราย หรือเขาพระพุทธบาทสามยอด กล่าวกันว่า พระเจ้าแผ่นดินผู้ครองกรุงศรี อยุธยา (นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีให้ข้อสันนิษฐานว่า คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) ได้เสด็จประพาสทางเรือมา ประทับแรมที่ตำบลนี้ ทอดพระเนตรเห็นว่า มีภูมิประเทศ ที่งดงามมาก จึงโปรดให้สร้างวัดขึ้นที่เชิงเขานี้ ( คาดว่าอยู่ใน ระหว่าง พ.ศ. 2249 - 2275 ) และได้สร้างปูชนียสถานไว้อีกหลายแห่ง วัดเขาพระพุทธบาทบางทรายจึงนับว่าเป็นพระ อารามหลวงที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น วัดเขาบางทรายได้เจริญรุ่งเรืองอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ที่สุดก็กลายเป็นวัดร้างไปด้วยเหตุใดไม่ปรากฏแน่ชัด จนกระทั่งในรัชกาลของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าให้สมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาประยูรวงศ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาพระคลัง แต่ว่าที่ สมุหกลาโหมยกทัพไปปราบอั้งยี่ที่วัดคงคาลัย ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรีได้มาเห็นปูชนียสถานอันสวยงามบนเขาพระพุทธบาทแต่ตัววัดนั้นร้างอยู่จึงสั่งให้ปลัด ทัพ และสถาปนาวัดเขาบางทรายขึ้นใหม่ เมื่อ พ. ศ. 2390 สมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ และซ่อมแซมวัด นี้อีก กล่าวกันว่า เจ้าพระยาพิ พากรวงษ์ ( ขำ บุนนาค) เป็นผู้ควบคุมการบูรณะครั้งนี้ ในตอนต้นรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาวชิตชลเขตร ผู้กำกับเมืองชลบุรี กับพระราชา คณะหลายองค์ ได้ซ่อมแซมและสร้างปูชนีย์ให้แก่วัดนี้หลายอย่าง เช่น มณฑปพระพุทธบาท เจดีย์ วิหารชั้นล่าง วิหารปัญ- จวคีย์ ตึกพำนักเจริญธรรมภาวนา ที่วิเวกท้ายเขา และบ่อน้ำ เป็นต้น บริเวณนี้มีต้นไม้ร่มรื่นและเงียบสงัดดีวัดเขาบางทรายได้เคยมีพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีกรุงรัตนโกสินทร์เสด็จมาเยี่ยม ดังนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงผนวชเสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระพุทธบาท และเสด็จ เยี่ยมเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ. ศ. 2447 ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 9 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง ทางราชการเคยใช้วัดนี้เป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเรื่อยมาจนตลอดสมัยรัชกาลที่ 5
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ก่อนเข้าตัวเมืองชลบุรี ใกล้กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :771